Doelstelling

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van de stichting Veldzorg Oosterdel is het cultuurhistorisch landschap behouden door het karakteristieke patroon van land en water intact te houden en daar waar nodig in de oude staat terug te brengen. Alle andere doelstellingen zijn hieraan ondergeschikt.

Landschapsdoelstelling

Het in nagenoeg gave staat houden van het akkerpatroon als cultuurhistorisch fenomeen; voortzetting van het cultuurhistorisch karakteristieke gebruik van de akkers. Vanaf 2010 is overgeschakeld op biologische teelten.
Ondersteunende doelstellingen:
- het handhaven van het vaarlandschap
- het in stand houden van de cultuurgronden
- de toegankelijkheid voor recreatie

Toelichting in relatie tot de cultuurgronden

Het behoud van het karakteristieke patroon van land en water, de waarde van de natuur in relatie tot de omgevingsbebouwing was de belangrijkste doelstelling van de werkgroep AReNa. Dat leek, gezien alle veranderingen die om en in het gebied hebben plaatsgevonden, een bijna onmogelijke taak om uit te voeren, omdat de verwachting was dat de meeste beroepstuinders tussen nu en tien jaar uit het gebied zullen zijn verdwenen.

De komst van de zorgtuinderij "Oosterheem" in Broek op Langedijk op perceel Dorpsstraat 96 en de als kwartiermaker opererende stichting Veldzorg Oosterdel maken realisatie van deze doelstelling mogelijk.

Met de realisatie van het cultuurlandschap voldoet het Oosterdelgebied aan datgene wat de gemeente Langedijk in haar Structuurvisie 2000 voor ogen stond. Die opstelling was ook voor de werkgroep AReNa van belang om de cultuurhistorische waarde van het gebied als uitgangspunt te nemen.

 terug