Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Oosterdelgebied, heeft in 2005 het totale beheer en onderhoud in de Oosterdel overgedaan aan de stichting Veldzorg Oosterdel tegen een passende beheervergoeding.

Jaarlijks wordt door Veldzorg Oosterdel verslag gedaan aan Staatbosbeheer over hetgeen in het afgelopen jaar gerealiseerd is en daarbij een overzicht van de plannen voor komend jaar.

Wilt u meer weten over Staatsbosbeheer ga dan naar staatsbosbeheer.nl

terug