Profiel

 ondertekening convenant

De Stichting Veldzorg Oosterdel is namens Staatsbosbeheer de beheerder van de 'Oosterdel'. Dit gebied maakt deel uit van de 'Blauwe loper'.
Stichting Veldzorg Oosterdel is sinds 8 oktober 2005 met deze taak belast. Op die dag werd in het afmijnlokaal van museum Broeker Veiling het convenant ondertekend door mevr. Y. Horsten-van Santen, directeur van Staatsbosbeheer regio West en de heer Hilbert Baard, voormalig voorzitter van de stichting.
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en Stichting Veldzorg hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beheer van het Landschapsreservaat Oosterdel. De partijen zetten de samenwerking voor tien jaar voort.
De criteria voor het beheer zijn:

  • de cultuurhistorische waarden van het cultuurlandschap herstellen en handhaven
  • natuur en milieu-educatieve waarden herstellen en handhaven
  • het versterken van de functie van het Oosterdelgebied als museaal landschap


één en ander zoals is vastgelegd in de beheervisie 2004 - 2013 die door de 'werkgroep AReNa' werd opgesteld voor Staatsbosbeheer.

AReNa was een samenwerkingsverband van Staatbosbeheer, recreatieondernemers (waaronder het museum Broeker Veiling), pachters, tuinders, omwonenden en de stichting Veldzorg Oosterdel.

Het Oosterdelgebied verkeert nu landschappelijk en cultuurtechnisch in de situatie van voor de ruilverkaveling van 1965 en heeft een schakelfunctie tussen de grootschalige en stedelijke ontwikkeling binnen de gemeente Langedijk en de kleinschalige dorpse situatie van Broek op Langedijk.

terug