Huurders

Algemeen

Huurders

Enkele pachters hebben van oudsher nog een contract met Staatsbosbeheer. Huurders hebben een contract met Stichting Veldzorg. Huurders zorgen zelf voor het onderhoud van hun akker. De regels daarvoor (in het gebied wordt biologisch geteeld) zijn vastgelegd in de huurdersgedragscode, die deel uitmaakt van de huurovereenkomst. Pachters en huurders hebben uiteraard een ontheffing van het vaarverbod, zij kunnen altijd naar hun akker varen.

Er zijn nog enkele akkers te huur, van verschillende groottes. Huren kost slechts 5 euro per 100 vierkante meter per jaar, met een minimum van 30 euro. We vragen een borgsom van 250 euro, die we teruggeven als de huur eindigt en de akker netjes is achtergelaten. Wilt u een akker huren en weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat.
Er zijn regels, die vastgelegd zijn in de
huurdersgedragscode


Adoptant

Als u niet wilt tuinieren, maar wel graag wilt varen in dit mooie en unieke gebied, dan kunt u een eiland adopteren. Adoptie kost minimaal 150 euro per jaar voor particulieren en minimaal 200 euro per jaar voor bedrijven. Een hoger bedrag mag natuurlijk ook!

Het onderhoud van de eilanden doet Veldzorg. De adoptie-eilanden zijn beschermd natuurgebied en mogen daarom niet worden betreden. Er is wel een algemeen eiland, waar u aan kunt meren en recreëren.

 Adoptanten krijgen een vaarpas op naam, die ontheffing geeft van het verbod op mechanisch voortbewogen vaartuigen in het gebied. Overigens mag in het broedseizoen in een deel van het gebied niet gevaren worden, ook niet met een vaarpas.

Draagt u het Oosterdelgebied een warm hart toe en wilt u met uw boot het gebied in? Adopteer dan een eiland! Stuur een e-mail naar het secretariaat. Onze secretaris, Marieke Meijer, neemt dan contact met u op.