Fiscaal aftrekbare giften
 
Fiscaal aftrekbare giften voor Stichting Veldzorg
Wanneer u een akker adopteert (sponsort) wordt het betaalde bedrag door de fiscus als gift aangemerkt.
Het is nu zeer eenvoudig geworden om aan een Stichting of Vereniging met een ANBI keurmerk een aftrekbare periodieke gift te doen zonder dat daarvoor een notariële akte nodig is.  Wanneer u een akker sponsort wordt het betaalde bedrag door de fiscus als gift aangemerkt. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. En onze stichting is in bezit van deze ANBI status.
Een zogenaamde “Periodieke gift in geld” onderscheidt zich van de gewone giften in die zin dat deze voor de Inkomstenbelasting volledig aftrekbaar is zonder dat daar een percentage van het belastbaar inkomen in mindering wordt gebracht. Voor gewone giften is dit 1% van het belastbare inkomen met een minimum van € 60.
Indien voor een “Periodieke gift in geld” een overeenkomst voor minimaal 5 jaar wordt aangegaan, is deze in zijn geheel aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Dit is toch al snel een aftrekpost van minimaal 42% oplopend tot 52%.
Ook voor vennootschappen kan het lonend zo’n overeenkomst af te sluiten maar dan in privé. Via de vennootschapsbelasting is de directe aftrek 20 tot 25% en pas bij beëindiging van de vennootschap nog eens 20%. Een veel lagere aftrekpost derhalve.
Alles wat we hiervoor dienen te doen is dat u en wij als Stichting een overeenkomst tekenen zoals u hier kunt downloaden en invullen.