het Oosterdelgebied
 
Algemeen
De stichting Veldzorg Oosterdel is namens Staatsbosbeheer de beheerder van de 'Oosterdel'. Dit gebied maakt deel uit van de zogenaamde 'Blauwe Loper'. (HAL-gebied). Op 8 oktober 2005 heeft de stichting met Staatsbosbeheer een convenant ondertekend met een looptijd van 10 jaar. In deze periode zal het landschap weer langzaam veranderen in het cultuurlandschap dat de Oosterdel eens was.
Inmiddels hebben Staatsbosbeheer en Stichting Veldzorg hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beheer van het Landschapsreservaat Oosterdel. De partijen zetten de samenwerking voor tien jaar voort.
 
 
Kies een onderwerp: