Biologische groei- en meststoffen
 
In de biologische tuinbouw wordt gebruik gemaakt van groen compost en groenbemesting. Dit vanuit de gedachte dat je energie uit de grond onttrekt door het telen van gewassen. De biologische kringloop is pas rond wanneer er ook weer natuurlijke energie terugkomt in de grond door middel van natuurlijke compost en groen bemesting.
 
          Basisbemesting voor de akkers
-  Groen compost voor de ontwikkeling van het bodemleven en de structuur.
-  Natuurlijke organische bemesting in de vorm van goed verteerde mest (koe-, paarden-, kippen-)
1 maal in de 3 jaar op het zelfde stuk van de akker.
Bodemmonsters hebben uitgewezen dat er structureel tekort aan magnesium en mangaan in de bodem is, Om die reden is aan te bevelen om
-    periodiek de akker te bemesten met patentkali en kieseriet.
 
          Bemesting voor de groente
Organische meststoffen met de productnaam: DCM Minigran met drie ecovarianten:
Korrel:                         ecomix 1 – 9 – 3 – 3               Verkrijgbaar in zakken van 25 kg.
Meel:                           ecomix 2 – 7 – 4 – 12             Verkrijgbaar in zakken van 25 kg.
Korrel:                         ecomix 4 – 7 – 7 – 10             Verkrijgbaar in zakken van 25 kg.
 
          Bemesting voor de bodemstructuur
Groenbemesting tijdens het braken van de akker of een deel ervan  (geen teelt van groente in verband met de vruchtwisseling).
-          Afrikaantjes
-          Gele mosterd
-          Grasmix (Ecostyle)
-          Klaverkruid
-          Koolzaad
-          Phacelia