Bodem en grondbewerking
    
Voor hun groei hebben planten voedingsstoffen nodig uit de bodem. Welke voedingsstoffen in de bodem zitten hangt onder andere af van de grondsoort.
In het Oosterdelgebied vinden we vooral opgebaggerde veengrond met een zaveldek (mengsel van klei en zand) en veengrond met slibhoudende humusrijke teelaarde.
Dit is prima grond voor tuinbouwproducten. Voor het telen van groente is ook een goede bodemstructuur nodig.  Een gezonde bodem bestaat uit ronde deeltjes, kleine en grote poriën, water, lucht, humus, schimmels, bacteriën wormen en insecten.  
 
 
      goede bodemstructuur               slechte bodemstructuur
 
Een van de meest voorkomende problemen is het dichtslempen van de grond. Door de slechte structuur blijven er plassen liggen op de grond, die weer zorgen voor verdichting van de bovenlaag.
Bij opdroging vormt dit een korst. Hetzelfde kan ontstaan na een regenbui in het voorjaar wanneer net gezaaid is. Het zaad- of plantgoed krijgt dan gebrek aan lucht en kan stikken.
 
Verbeteren van de bodemstructuur
In de biologische tuinbouw is het bodemleven zeer belangrijk. Hoe actiever het bodemleven is, des te meer lucht en voedingsstoffen in de grond beschikbaar komen voor de planten. De structuur van de bodem kunnen we verbeteren door toevoeging van compost of een groenbemester, zoals Phacelia, Borage (voor de iets lichtere grond), Koolzaad, gras, klaver
 
 
 
           Phacelia                Borage (komkommerkruid)         wormen
 
 
Deze groenbemesters en/of compost kunnen in het najaar ondergewerkt worden.