Waarom biologische teelt

 

Waarom biologische landbouw in Landschapsreservaat Oosterdel?

In Langedijk  woonden en werkten veel tuinders. Zij voeren in oogsttijd af en aan naar de veiling met volle schuiten kool, aardappelen, ui en andere producten. De producten werden daarna  voor een groot deel overgeslagen in goederenwagons die richting Duitsland reden. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het werken op kleine eilandakkertjes en de afzet via de doorvaarveilingen als achterhaald gezien en economisch niet rendabel gevonden. Gelijktijdig raakte door de komst van de kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en intensieve landbouw de bodem uitgeput en het evenwicht in de natuur zoek. In het Geestmerambacht had dit tot gevolg dat de tuinders wegtrokken en het gebied werd verkaveld. Het landschapsreservaat Oosterdel is het enige overgebleven deel van het oorspronkelijke vaar tuinbouw gebied in Nederland.
 
Om nieuw leven in het Oosterdelgebied te brengen is het roer in 2005 omgegooid. Er is hard gewerkt om het hele Landschapsreservaat op te knappen en de eilanden te verhuren onder voorwaarde dat op een het eiland weer groente geteeld wordt en er geen gebruik gemaakt wordt van chemische bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van onkruiden en ongedierte. Omdat die voorwaarden vanaf het begin in alle huurovereenkomsten stond en omdat de twee overgebleven tuinders de noodklok luidden,  is in 2009 besloten om het hele Oosterdelgebied in één keer om te schakelen naar biologische landbouw. Stikt gezien verandert er niet veel, de voorwaarden voor het huren van een akker worden alleen iets aangescherpt en gecontroleerd. Dit geldt zowel voor de beroeps- als voor de hobbytuinders.  Vanzelfsprekend gaat dit in nauw overleg met de beroepstuinders en dit blijft ook zo de komende drie jaar. Alle huurders en pachters zijn in 2009 hierover ingelicht op de jaarlijkse huurdersbijeenkomsten. Winter 2010 zijn alle betrokkenen in groepjes uitgenodigd om de nieuwe ontwikkelingen in het Oosterdelgebied te bespreken. Gelijktijdig zijn we globaal in gegaan of het hoe en waarom van de biologische landbouw. De sfeer op de avonden was zeer positief .  We hebben toen toegezegd om wat meer achtergrondinformatie op onze site te zetten.  
 
Wat is biologische tuinbouw?
Biologisch is dé manier om lekker en divers eten te produceren met respect voor de natuur, zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Behalve eten kan het ook om katoen gaan, of verzorgingsproducten. Het gaat altijd om leven: om producten afkomstig van planten of dieren.
 
Biologische landbouw  is eigenlijk niets nieuws. Al eeuwen lang telen mensen gewassen op milieuvriendelijke wijze. De verbouwde groente at men op en het groenteafval werd gecomposteerd om het daarna als natuurlijke compost weer in de grond te verwerken. Uit ervaring kwam men er achter dat de kans op succes het grootst was als men rekening hield met de natuur, het seizoen, de afwisseling in het verbouwen van gewassen op hetzelfde stuk grond en natuurlijke bemesting en/of compostering. De grond raakte niet uitgeput, de weerstand tegen ziekten was optimaal en natuurlijke vijanden hielden de schadelijke diertjes onder de duim. Deze werkwijze noemen we biologische teelt.
 
Wat is er nu zo anders aan biologische landbouw?
In de biologische landbouw staat de natuurlijke kringloop centraal. Daarom wordt er geen kunstmest (chemische meststof) gebruikt, maar dierlijke mest. Door zo slim mogelijk samen te werken met de natuur, kan de tuinder ervoor zorgen dat de planten niet ziek worden. Onkruiden worden handmatig of machinaal verwijderd zodat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet nodig is. Op de lange termijn zorgt de biologische landbouw ervoor dat de bodem niet uitgeput raakt en het milieu niet wordt vervuild.  Hieronder geven we in een schema het verschil tussen gangbare en biologische landbouw weer:

 

Gangbare landbouw
Biologische landbouw
Één of twee teelten (gespecialiseerde teelt)
Ruime vruchtwisseling met meerdere teelten
Ontsmet zaaizaad  en/of plantgoed
Biologisch, niet ontsmet zaaizaad en/of plantgoed
Chemische meststoffen zoals kunstmest.
Streven naar optimale voedingsstoffen voor het te telen gewas.
Natuurlijke meststoffen.
 Streven naar een complete kringloop van mineralen in de bodem.
Chemische gewasbeschermingsmiddelen
Natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen
 
 

  

 

terug