Ecologische hoofdstructuur
 Het nationaal natuurnetwerk (NNN) is een netwerk van groene en waterrijke  gebieden waarlangs flora en fauna zich kunnen bewegen. In Noord-Holland bestaat dit uit minimaal 30-50m brede wegen door het overwegend agrarische en stedelijke landschap. Langs deze wegen bewegen zich min of meer schuwe en voor mens en droogte kwetsbare diersoorten (soms zaden van planten meedragend) van plek tot plek en van natuurterrein tot natuurterrein. Dergelijke wegen zijn belangrijk.

 

Hoe kleiner een natuurgebied dat min of meer geïsoleerd ligt ten opzichte van andere natuurgebieden met de zelfde soorten planten en dieren, des te gemakkelijker kan een soort daar genetisch verkommeren en als soort ter plekke uitsterven.

 

Biodiversiteit en grootte van een leefgebied hangen samen met elkaar.

Via een netwerk van groene en waterrijke wegen kunnen soorten heen en weer lopen, kruipen of zwemmen. Zo voorkom je soortenverlies ofwel afname van biodiversiteit.

 

Het landschapsreservaat Oosterdel is onderdeel van het NNN.

Stichting Veldzorg Oosterdel draagt via ecologische inrichting en zorgvuldig beheer bij aan de kwaliteit van dit netwerk.

De Oosterdel is een kerngebied dat naast de groene en blauwe loper in het HAL-gebied de Schermer via het Geestmerambacht verbindt met de Schoorlse duinen.

 

Er vindt regelmatig een inventarisatie plaats van flora en fauna in het gebied.

 

Klik hier voor de resultaten van de telling door de Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken, onderdeel van de KNNV regio Alkmaar.

 

Zie voor meer informatie over de PEHS de website vande provincie Noord-Holland

 

 

terug