Vrijwilligersbeleid

 

Vrijwilligers.

 

 

 

Het bestuur heeft het vrijwilligersbeleid vastgesteld. Op verzoek is dat verkrijgbaar bij een van de bestuursleden. Het vrijwilligersbeleid is slechts papier. Waar het echt om gaat is wat dit in de praktijk betekent.

 

 

 

Het is verheugend te kunnen vertellen dat de eerste vrijwilliger natuurbeheer via de vrijwilligerscentrale regio Alkmaar (VCRA) binnen is. Dat er vele mogen volgen. Wie wil hem komen helpen.

 

 

 

Er is sinds kort een vluchteling uit Irak bij ons aan het werk.

 

Er is een belangstellende die de trekker wil besturen en dus kan helpen bij frezen en maaien zodat Dirk Jan er niet meer in zijn eentje voorstaat.

 

 

 

Het asielzoekerscentrum Heerhugowaard heeft belangstelling en komt zich bij ons oriënteren

 

 

 

Er komen twee vluchtelingen via de sociale winkel van Langedijk.

 

 

 

Op 28 maart is er een inspiratiemiddag in Museum Broeker Veiling getiteld ‘Kom bij ons’. Dit ook om elkaar te inspireren om vrijwilligers te werven. Georganiseerd door VCRA

 

 

 

We zijn in gesprek met IVN. Onze vraag is of er een voorman/vrouw is die de maandelijkse natuurwerkdag organiseert. Tevens onderzoeken zij of er een excursieploeg kan worden samengesteld die de natuur en milieueducatie kan oppakken. En natuurlijk ook de cultuureducatie want we beheren tenslotte een uniek cultuurlandschap.

 

 

 

De boswachter ecologie van Staatsbosbeheer gaat met twee vrijwilligers van vogelwerkgroep Alkmaar een broedvogelinventarisatie uitvoeren.

 

Tevens coördineert  deze boswachter de ploeg  die nestbehandeling doet om te werken aan de geboortebeperking van ganzen.

 

 

 

Kortom, volop activiteiten.

 

 

 

Heb je ook zin om onze vrijwilligersploeg te versterken neem dan contact op met info@oosterdel.nl

 

Wij hebben behoefte aan medewerkers:

 

·         Techniek, onderhoud van ons machinepark

 

·         Gebouwbeheer, gastvrouw/gastheer voor onze huurders

 

·         Natuurbeheer

 

·         Tuinbouw en

 

·         Natuur en milieu-educatie.

 

 

 

Het is heel leuk bij ons. Je leert nieuwe mensen kennen. Je leert misschien ook wel een nieuw vak en wat heel belangrijk is,

 

je werkt mee aan het behoud van het cultuurlandschap zoals dat 850 jaar geleden door de monniken van Egmond is aangelegd.